Ελαιουργός : Οι γενικές λειτουργίες του επαγγέλματος

Ειδική έκδοση του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ Την πρόβλεψη και παρακολούθηση των αλλαγών σε σειρά τεχνικών επαγγελμάτων, 20 σε πρώτη φάση, μεταξύ των οποίων και αυτό του Ελαιουργού, υλοποίησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. H δράση αποτελεί ερευνητική́ πρωτοβουλία...