ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο κλάδος της τυποποίησης εφοδιάζει το ελαιοκομικά προϊόντα με το διαβατήριο της υψηλής και ελεγμένης ποιότητας. Το σύνολο των τυποποιητικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγυάται την τήρηση των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος, εφαρμόζοντας τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις αρχές του ISO – HACCP.

Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην πλειοψηφία τους, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους στην πρώτη ύλη, αλλά και στο τελικό προϊόν, οι τυποποιητικές επιχειρήσεις εγγυώνται υπεύθυνα τον εφοδιασμό της αγοράς με προϊόν εξαιρετικής ποιότητας, φρέσκο λόγω των μικρών συσκευασιών, της σωστής αποθήκευσης και της γρήγορης κατανάλωσης. 

ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Η πλειοψηφία των Ελληνικών βιομηχανιών διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια ποιοτικών ελέγχων. Το ελαιόλαδο ελέγχεται τουλάχιστον για τις 28 υποχρεωτικές φυσικοχημικές αναλύσεις που αφορούν στην ποιότητα και τη γνησιότητα της πρώτης ύλης τους αλλά παράλληλα για τα Οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά. Παράλληλα αυξάνει διαρκώς ο αριθμός των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται κατά ISO για τις διαδικασίες παραγωγής τους, αλλά και για άλλες παραμέτρους (π.χ. προστασία περιβάλλοντος κ.λ.π.).

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τα υλικά συσκευασίας αποτελούν ένα ακόμα από τα κρίσιμα σημεία λειτουργίας μιας τυποποιητικής επιχείρησης, μετά την εξασφάλιση ενός ανώτερου ποιοτικά και ασφαλούς προϊόντος, ελαιολάδου ή ελιάς. Οι συσκευασίες που χρησιμοποιούνται κατά την τυποποίηση έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια για την ποιοτική διασφάλιση των ελαιοκομικών προϊόντων.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στο ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, ένα λειτουργικό σύστημα ιχνηλασιμότητας καλύπτει επίσης όλη την αλυσίδα, από την παραγωγή έως και την τοποθέτηση στο ράφι. Κάθε επιχείρηση τηρεί τα απαιτούμενα αρχεία και καταγράφει τις πληροφορίες τεκμηρίωσης σχετικά με το προϊόν. Όλες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, χωρίς καμία εξαίρεση οφείλουν να τηρούν σύστημα ιχνηλασιμότητα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Για να αδειοδοτηθεί μία τυποποιητική επιχείρηση, οφείλει επίσης να διαθέτει μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Με δεδομένο ότι οι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των δραστηριοτήτων αποτελούν κυρίαρχο κριτήριο για την αδειοδότηση μίας επιχείρησης, έχουν καθοριστεί πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις του ελαιοκομικού τομέα.