ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Με συγκριτικό πλεονέκτημα την υψηλή ποιότητά τους τα ελληνικά ελαιοκομικά προϊόντα διευρύνουν αργά, αλλά σταθερά, τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό. Οι αγορές της Βόρειας Ευρώπης και ιδιαίτερα η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία, αποτελούν σταθερό καταναλωτή των ελληνικών προϊόντων. Η Βόρεια Αμερική αποτελεί επίσης στόχο των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Βραζιλία, η Αλβανία, η Σερβία, κ.λπ.

“GR” BRAND

Η έλλειψη αναγνωρισιμότητας του brand «GR», δημιουργεί καθυστερήσεις και απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την κατάκτηση μιας αγοράς, τομέας στον οποίο οι βασικοί ανταγωνιστές της Ελλάδας, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν το προβάδισμα, ως διεθνώς αναγνωρίσιμα εθνικά brands, χάρη στην πολυετή εθνική εξωστρέφεια και διαφορετική δομή της οικονομίας τους.

Στο ελαιόλαδο η Ελλάδα είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο. Το 70% της ελληνικής παραγωγής κατατάσσεται  στη ανώτερη κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου, ενώ αντίθετα στις ανταγωνίστριες χώρες, Ιταλία και Ισπανία, είναι 50% και 30% αντίστοιχα. Παρά το γεγονός, όμως, ότι η παραγωγή της Ελλάδας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, αυτό δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη δυναμική παρουσία στις εξαγωγές του τυποποιημένου ελαιολάδου, με ποσοστό περίπου στο 20%, με το υπόλοιπο, 120.000 τόνοι περίπου να εξάγεται σε χύμα μορφή. Κύριος εισαγωγέας αυτής της ποσότητας είναι η Ιταλία και δευτερευόντως η Ισπανία, οι οποίοι στη συνέχεια επανεξάγουν το προϊόν επώνυμο, απολαμβάνοντας όλα τα οφέλη του επωνύμου προϊόντος.

Αντίθετα για τον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς, στον οποίο η Ελλάδα είναι δεύτερη παραγωγός χώρα με 250.000 τον, οι εξαγωγές ανέρχονται σε ποσοστό 80% και αφορούν στις ποικιλίες πράσινες Χαλκιδικής, Καλαμών και κονσερβοελιά. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Μια επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα για τις επιχειρήσεις του ελαιοκομικού τομέα, και όχι μόνον φυσικά, απαιτεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει:

 • Προσδιορισμό των χωρών – στόχος
 • Στρατηγικό σχεδιασμό με βάση τις συγκεκριμένες χώρες – στόχος 
 • Προσδιορισμό κωδικών – προϊόντων με βάση τις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού στις αγορές – στόχους 
 • Πιστοποίηση των προς εξαγωγή προϊόντων
 • Προετοιμασία των προϊόντων βάσει των Διεθνών  προτύπων τυποποίησης, συσκευασίας και ετικέτας 
 • Αναζήτηση και ορθολογική διαχείριση πελατολογίου
 • Εξασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 
 • Επιλογή συνεργάτη για τη μεταφορά των προς εξαγωγή προϊόντων
 • Προσδιορισμό τιμής, λαμβάνοντας υπόψη τον διεθνή ανταγωνισμό
 • Διασφάλιση του απαιτούμενου όγκου εξαγωμένων προϊόντων για την κάλυψη της ζήτησης
 • Ασφαλιστική κάλυψη

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Στις ιδιωτικές επιχειρηματικές προσπάθειες, σημαντική είναι και θα ήταν ακόμα περισσότερο, η συμβολή της Πολιτείας, στο πλαίσιο πάντα της ελεύθερης αγοράς, με δράσεις γενικού ενδιαφέροντος, όπως: 

Προβολή και διαφήμιση των ελληνικών ελαιοκομικών προϊόντων στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις γενικότερες δράσεις προβολής του ελληνικού τουρισμού και γαστρονομίας

Ανάδειξη και προβολή των ελαιοπαραγωγικών περιοχών της χώρας

Έμφαση στον πολιτισμό της ελιάς και του ελαιολάδου της κάθε περιοχής και συνολικά της χώρας