ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΒΙΟΜΑΖΑ ΕΛΙΑΣ

Η αξιοποίηση των προϊόντων του δέντρου της ελιάς επεκτείνεται και στην παραγωγή βιομάζας, με πρώτη ύλη τον κορμό, τα κλαδιά και τον ελαιοπυρήνα, μετά από τεχνικά εξειδικευμένη επεξεργασία. Η ποσότητα θερμότητας που παράγεται από το ελαιόλαδο είναι υψηλότερη από τα συνηθισμένα καυσόξυλα και φθηνότερη από τα προϊόντα πετρελαίου.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ

Με τον τρόπο αυτό έχουμε ένα οικολογικό βιοκαύσιμο με υψηλή θερμική αξία, χαμηλή τέφρα και οσμή. Η βιομάζα από την ελιά είναι ένα νέο βιοκαύσιμο, που προσφέρει φθηνή και καθαρή, εγχώρια ενέργεια. Η εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου και η μόλυνση του περιβάλλοντος, κάνει ακόμα πιο σημαντική την αξιοποίηση του δέντρου της ελιάς για την εξασφάλιση ενός νέου ενεργειακού πόρου.

Πέραν αυτού, η βιομάζα από την ελιά είναι μία οικολογική, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, σε αντίθεση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη βιομηχανία όσο και για τη θέρμανση ενός σπιτιού. Η εγκατάσταση συστήματος καύσης βιομάζας μπορεί να αποσβεσθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς η βιομάζα από την ελιά έχει σχετικά χαμηλό κόστος.

Η αιθανόλη, η οποία επίσης μπορεί να παραχθεί από υπολείμματα ελιάς, είναι ένα σημαντικό βιοκαύσιμο δεύτερης γενιάς, το οποίο παράγεται από πηγή που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για άλλο σκοπό, αποτελεί μια βιώσιμη μερική αντικατάσταση των – ακριβών και βλαβερών για την υγεία μας -ορυκτών καυσίμων.

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης της βιομάζας του καρπού της ελιάς αποτελεί μία Ελληνική εταιρεία στη Μεσσηνία, η οποία αξιοποιεί το πυρηνόξυλο ως θερμική ενέργεια για την παραγωγή προϊόντων ασβέστη και στη συνέχεια επαναχρησιμοποιεί τα υπολείμματα της καύσης του για την παραγωγή κάρβουνου. Έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα καλό παράδειγμα εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας.