ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας OLIVE CHALLENGE” αποτελεί τον πρώτο εξειδικευμένο διαγωνισμό καινοτομίας για τον ελαιοκομικό τομέα.

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η πρωτοβουλία OLIVE CHALLENGE στόχο έχει να στηρίξει την καινοτομία στον ελαιοκομικό τομέα, να αναδείξει και να προβάλλει τις δυνατότητές του, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων του τομέα, καθώς και στην προσαρμογή του σε ένα νέο αγροδιατροφικό σύστημα, που θα είναι πιο ανταγωνιστικό, βιώσιμο, ανθεκτικό καθώς και κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Διαγωνισμό καλούνται να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ομάδες, υποβάλλοντας τις καινοτόμες ιδέες τους, σχετικές με τον τομέα του ελαιολάδου και της ελιάς, σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, της εμπορίας και της προώθησής του.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η «ΦΙΛΑΙΟΣ» δίνει βήμα και υποστηρίζει φυσικά πρόσωπα, ομάδες, φορείς και οργανώσεις του ελαιοκομικού τομέα να δραστηριοποιηθούν και να αναπτύξουν δράσεις καινοτομίας.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένοι επιστήμονες, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή – Advisory Committee, θα αξιολογήσουν τις συμμετοχές και θα εκπαιδεύσουν τις ομάδες που θα διακριθούν για την είσοδό τους στον επιχειρηματικό στίβο. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι διακρίνονται, διασφαλίζουν επίσης αναγνώριση, εκπαίδευση, εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη στην υλοποίηση της ιδέας τους.

Δεκτές γίνονται πρωτότυπες παραγωγικές ιδέες, βασισμένες στις νέες τεχνολογίες, ιδέες για βελτίωση ή/ και εξέλιξη του κλάδου της ελαιοκαλλιέργειας, ελαιοποίησης, τυποποίησης, προώθησης, διακίνησης, διανομής, εξαγωγών, προστασίας περιβάλλοντος, στρατηγικής μάρκετινγκ, υλικών συσκευασίας, τεχνολογικών βελτιώσεων, νέων χρήσεων των προϊόντων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη φάση της παραγωγής ή των υπηρεσιών που αναπτύσσονται γύρω από τον ελαιοκομικό τομέα.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ OLIVE CHALLENGE

 • Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ  και η ΕΝΙΣΧΥΣΗ της καινοτομίας στον ελαιοκομικό τομέα.
 • Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ νέων υπηρεσιών και προϊόντων από την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών για το ελαιόλαδο, την ελιά και τα άλλα ελαιοκομικά προϊόντα.
 • Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενός ενδιάμεσου κρίκου της οικονομίας που θα συνδέει την παραγωγή του ελαιολάδου και της ελιάς με τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις της αγοράς.
 • Η ΑΥΞΗΣΗ των θέσεων εργασίας στον τομέα.
 • Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ευκαιριών για την αξιοποίηση της έρευνας στην παραγωγή.
  Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ της αγοράς των προϊόντων του ελαιοκομικού τομέα με την ερευνητική κοινότητα.
 • Η ΔΙΑΔΟΣΗ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ πρακτικών βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον κλάδο της ελληνικής αγροδιατροφής, ξεκινώντας από το εμβληματικό προϊόν του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς.
 • Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ του brand του ελαιολάδου και της ελιάς ως βιώσιμων και σύγχρονων προϊόντων βασικών συστατικών της μεσογειακής διατροφής με διεθνείς προδιαγραφές σε ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία.
 • Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ της εξωστρέφειας του ελαιολάδου & της επιτραπέζιας ελιάς.

Πυλώνες της πρωτοβουλίας OLIVE CHALLENGE είναι οι εξής:

 1. Ο διαγωνισμός καινοτομίας.
 2. Η επώαση (incubation) επιχειρηματικών ομάδων.
 3. Οι εκδηλώσεις και δράσεις δικτύωσης των startup και εν δυνάμει startup επιχειρήσεων με την αγορά, την ερευνητική κοινότητα και την κοινωνία.
 4. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.