ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΩΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ “OLIVE CHALLENGE”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΩΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ “OLIVE CHALLENGE”   Με ένα ενδιαφέρον workshop με θέμα: “Νομικές Μορφές Επιχειρήσεων: o καταλληλότερος τύπος για τη δική σας επιχείρηση”, με εισηγητή...