ΝΕΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ.Ε

ΝΕΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ.Ε

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (ΔΣΕ) ξεκινά τη νέα χρονιά με την άφιξη του Jaime Lillo López ως νέου Εκτελεστικού Διευθυντή. Ο Jaime Lillo López, από την Ισπανία, εξελέγη νέος ηγέτης της διακυβερνητικής οργάνωσης στη συνεδρίαση του Ιουνίου 2023 και με συναίνεση του...