Η ανάδειξη του «πολιτισμού της ελιάς» ως στοιχείο προσέλκυσης τουριστικού ενδιαφέροντος

Η ανάδειξη του «πολιτισμού της ελιάς» ως στοιχείο προσέλκυσης τουριστικού ενδιαφέροντος

Ξένη Γερνά Αν. Δ/ντρια ΙΕΚ Τουρισμού Θεσσαλονίκης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οι ελιές και το ελαιόλαδο είναι συνυφασμένα με την ιστορία, τον πολιτισμό, την υγεία και την οικονομία της χώρας μας. Αποτελεί το εθνικό μας αγροτικό προϊόν και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να...