Το “εκκολαπτήριο” του 3ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για τον ελαιοκομικό τομέα OLIVE CHALLENGE, τον οποίο υλοποιεί η ΦΙΛΑΙΟΣ από την περίοδο 2017/18, ξεκινά στις 7 Νοεμβρίου 2022 την προετοιμασία των Διακριθέντων για την έξοδό τους στην Αγορά, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις νέες και νεοσύστατες  επιχειρηματικές ιδέες στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

Η διαδικασία Επώασης του Διαγωνισμού περιλαμβάνει δικτύωση, mentoring, σεμινάρια βάσης, αλλά και σεμινάρια σε θέματα τα οποία προτείνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Οι διακριθέντες του 3ου OLIVE CHALLENGE θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, σεμινάρια από εξειδικευμένους και αναγνωρισμένους επιχειρηματίες και επιστήμονες, σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εισαγωγή στην Επώαση / Παραγωγική Διαδικασία Ελιάς και Ελαιολάδου
 2. Επιχειρηματικά Μοντέλα – παρουσίαση Business Model Canvas
 3. Α. Business Plan, Β. Χρηματοοικονομικό Σχέδιο Επιχείρησης, Γ. Κοστολόγηση Προϊόντων
 4. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Ελαιοκομικό Τομέα
 5. Τεχνολογίες Πράσινης Μετάβασης στον Ελαιοκομικό Τομέα
 6. Τυποποίηση και Έξυπνη συσκευασία του Ελαιολάδου
 7. Αξιοποίηση υποπροϊόντων ελιάς
 8. Marketing & Digital Marketing
 9. Ψηφιακή μετάβαση στην Ελαιοκομική Πρακτική
 10. Το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα της Παραγωγικής διαδικασίας 
 11. Τεχνολογία Ελαιοποίησης και αναδυόμενες τεχνολογίες
 12. Leadership