Επικαιροποίηση των πρότυπων εμπορίας για το ελαιόλαδο & πυρηνέλαιο

Επικαιροποίηση των πρότυπων εμπορίας για το ελαιόλαδο & πυρηνέλαιο

Γιώργος Οικονόμου Οικονομολόγος, Εκτελεστικός Διευθυντής και Μέλος ΔΣ ΦΙΛΑΙΟΣ Με δύο νέους  Κανονισμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  επικαιροποιεί τα χαρακτηριστικά, τις μεθόδους ανάλυσης και τα πρότυπα εμπορίας των ελαιολάδων και πυρηνελαίων, αντικαθιστώντας τον...