ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Τα αποτελέσματα των δύο (2) πρώτων ετών δράσης του πρωτοποριακού και καινοτόμου επιστημονικού Προγράμματος Κοινοτικής χρηματοδότησης (HORIZON 2020) με τον διακριτικό τίτλο «GEN4OLIVE» παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια τριήμερου συνεδρίου, στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2022,...