Ο Διαγωνισμός Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου «ΚΟΤΙΝΟΣ», είναι ο μόνος,  στην Ελλάδα, διαγωνισμός που χρησιμοποιεί στην πρώτη φάση αξιολόγησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (ΔΣΕ) οργανοληπτικό εργαστήριο, με βάση τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εφαρμογής της σχετικής μεθόδου αξιολόγησης του ΔΣΕ. Για την δεύτερη και τελική φάση έχει υιοθετήσει τους αυστηρούς όρους, που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του πλέον καταξιωμένου παγκοσμίως Διαγωνισμού ποιότητας ελαιολάδων Mario Solinas του ΔΣΕ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Στόχος της ΦΙΛΑΙΟΣ είναι η ανάδειξη  και καταξίωση του Διαγωνισμού «ΚΟΤΙΝΟΣ», ως ενός διεθνούς Διαγωνισμού Ποιότητας για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, του κύρους του Διαγωνισμού Mario Solinas.

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ομάδα Α’

Επιχειρήσεις τυποποίησης/εμπορίας ελαιολάδου κάθε μορφής
Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Ομάδες Παραγωγών
που διαθέτουν στην αγορά επώνυμο τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Ομάδα Β’
Ελαιοπαραγωγοί

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού
 2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος / Αιτήσεις Συμμετοχής
 3. Υποβολή και φύλαξη δειγμάτων
 4. Αξιολόγηση των δειγμάτων
 5. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων / Απονομή Βραβείων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα ΠΟΠ-ΠΓΕ
 2. Βιολογικά Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα
 3. Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα (συμβατικής καλλιέργειας)

Για κάθε μία από τις ανωτέρω τρεις κατηγορίες ελαιολάδων θα απονεμηθούν, ανάλογα με τη διάμεση τιμή της έντασης του φρουτώδους – ισχυρή, μεσαία, απαλή – βραβεία ως εξής:

 • ΧΡΥΣΟΣ ΚΟΤΙΝΟS
 • ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΟΤΙΝΟS
 • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΤΙΝΟS
 • Έπαινος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΝΙΚΗΤΕΣ “ΚΟΤΙΝΟΣ” ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ