Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (ΔΣΕ) ξεκινά τη νέα χρονιά με την άφιξη του Jaime Lillo López ως νέου Εκτελεστικού Διευθυντή. Ο Jaime Lillo López, από την Ισπανία, εξελέγη νέος ηγέτης της διακυβερνητικής οργάνωσης στη συνεδρίαση του Ιουνίου 2023 και με συναίνεση του Συμβουλίου Μελών του ΔΣΕ.

Πλήρως εξοικειωμένος με τον Οργανισμό, έχει αφιερώσει τα τελευταία επτάμιση χρόνια στο να υπηρετεί ως Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής και να επιβλέπει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής επέκτασης του ΔΣΕ, προσκαλώντας νέα Μέλη και φέρνοντας πιο κοντά τις κύριες χώρες κατανάλωσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών που λειτουργούν ως παρατηρητές του Οργανισμού. Συνέβαλε επίσης στη βελτίωση της εναρμόνισης των διεθνών εμπορικών προτύπων για το ελαιόλαδο και τα πυρηνέλαια, επέβλεψε μια σημαντική αύξηση σε αναγνωρισμένα από το ΔΣΕ εργαστήρια αισθητηριακής ανάλυσης, καθώς επίσης ξεκίνησε πολυάριθμες δραστηριότητες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τους γενετικούς πόρους της ελιάς και την αειφορία.

Ο νέος γενικός διευθυντής δεσμεύεται να ενισχύσει τον ρόλο του ΔΣΕ ως του μοναδικού διακυβερνητικού οργανισμού στον κόσμο που συγκεντρώνει σχεδόν όλες τις χώρες παραγωγής και κατανάλωσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών. Υπό την ηγεσία του, το ΔΣΕ πρόκειται να ενισχύσει τον συντονισμό των πολιτικών δραστηριοτήτων με τα Μέλη του, ιδιαίτερα όσον αφορά στη βιωσιμότητα και στη μοναδική συμβολή του ελαιοκάρπου στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τα επόμενα χρόνια και υπό την ομπρέλα μιας κοινής ατζέντας και συνεχούς διαλόγου με τις χώρες Μέλη της, το ΔΣΕ στοχεύει να αυξήσει την προβολή του στην παγκόσμια σκηνή για να επεξεργαστεί τους στόχους που ορίζονται στη Διεθνή Συμφωνία για το Ελαιόλαδο και τις Επιτραπέζιες Ελιές. ενίσχυση του εμπορικού προτύπου για αυτά τα προϊόντα για τη διευκόλυνση των εμπορικών ροών και τη μείωση των φραγμών και την ενίσχυση της τεχνικής συνεργασίας στο σύνολό της για τη διάδοση καλύτερων πρακτικών και τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και τη γνώση των καταναλωτών σχετικά με τις ατελείωτες ιδιότητες των προϊόντων της ελιάς.

Με πτυχίο γεωργικού μηχανικού από το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης και εξειδικευμένος στην αγροτική οικονομία, ο νέος εκτελεστικός διευθυντής του ΔΣΕ έχει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα. Εκτός από την ιδιότητά του ως αξιωματούχου του Ισπανικού Σώματος Γεωργικών Μηχανικών από το 2001 και της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη από το 2004, έχει διαδραματίσει πολλούς αποφασιστικούς ρόλους στην ισπανική και ευρωπαϊκή γεωργική ατζέντα των τελευταίων δεκαετιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται, ο ρόλος του ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας, όπου συντόνιζε τις πολιτικές γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης μεταξύ της Ε.Ε και των διεθνών εταίρων (2007 – 2010). Αξιοσημείωτο είναι επίσης ο πρώην διορισμός του ως επικεφαλής σύμβουλος για τη γεωργία, την αλιεία και τα τρόφιμα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισπανίας στην Ε.Ε, κατά την οποία ενήργησε ως εκπρόσωπος στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, διηύθυνε το υπουργικό γραφείο στις Βρυξέλλες, εκπροσώπησε τη χώρα του έναντι των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε, συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τη γεωργική πολιτική και το διεθνές εμπόριο και ενήργησε ως σύμβουλος των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε (2010 – 2016).

Την 1η Ιανουαρίου 2024, η Εκτελεστική Γραμματεία του ΔΣΕ θα καλωσορίσει τον νέο Εκτελεστικό Διευθυντή της με τον οποίο θα συνεργαστεί για να προωθήσει περαιτέρω την ατζέντα και τους στόχους του οργανισμού.

Η Λέσχη μας εύχεται στον Jaime Lillo López καλή επιτυχία στις προσπάθειές του υπέρ του ελαιοκομικού τομέα παγκοσμίως.