Την πρώτη Ομάδα Γευσιγνωστών, στην οποία θα συμμετέχουν άτομα με οπτική αναπηρία δημιουργεί στην Ελλάδα η Λέσχη  Φίλων Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙΟΣ, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Α’ Αντιπροέδρου της ΦΙΛΑΙΟΣ, Βασίλη Καμβύση, χημικού, ελαιοποιού και κορυφαίου πιστοποιημένου γευσιγνώστη ελαιολάδου με συμμετοχές σε Ομάδες Γευσιγνωσίας σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Η ΦΙΛΑΙΟΣ προσφέρει στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών τη διοργάνωση των απαιτούμενων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προκειμένου μέσα από αυτά να αναδειχθούν όσα Μέλη του Συνδέσμου διαθέτουν τις ιδιαίτερες ικανότητες για να ενταχθούν στη γευσιγνωστική ομάδα και αναλαμβάνει πλήρως την επαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των ενδιαφερομένων.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΤ κος Δημήτρης Σηφάκης, σε δήλωσή του χαρακτήρισε ως καινοτόμα την πρωτοβουλία της ΦΙΛΑΙΟΣ και τόνισε ότι έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό από τον Σύλλογο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό πρόσθεσε να ανοίγονται νέοι επαγγελματικοί δρόμοι για τα Μέλη μας και μάλιστα σε έναν τόσο ενδιαφέρον και δημιουργικό τομέα, όπως αυτός της γευσιγνωσίας ελαιολάδου.

«Μια πρωτοποριακή συνεργασία όπως αυτή με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών» δήλωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΦΙΛΑΙΟΣ Γρηγόρης Αντωνιάδης «φέρνει τη Λέσχη μας πιο κοντά στην πραγμάτωση του οράματός της να κάνουμε το Ελληνικό ελαιόλαδο κτήμα όλων.  Είμαστε πολύ περήφανοι για την ευόδωση της πρωτοβουλίας μας αυτής και απόλυτα σίγουροι για την επιτυχία της».

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο εξωτερικό έχουν αποδείξει ότι σε σύγκριση με τα πάνελ γευσιγνωσίας που αποτελούνται από ανθρώπους με λειτουργικές και τις πέντε αισθήσεις, στα άτομα με οπτική αναπηρία οι αισθήσεις της γεύσης και της όσφρησης είναι καλύτερα ανεπτυγμένες, η οσφρητική τους μνήμη είναι πολύ πιο πλούσια και οι περιγραφές τους για τα προφίλ γεύσης είναι πολύ λεπτομερείς.

Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς – ΦΙΛΑΙΟΣ