Μπορεί μια μέθοδος  να συγκρίνει το ελαιόλαδο και την κόκα κόλα και παραδόξως, η κόκα κόλα να προκύπτει ως πιο υγιεινή επιλογή από το ελαιόλαδο; Αυτό δυστυχώς έχει πετύχει η προσέγγιση της μεθόδου Nutriscore,του προτεινόμενου συστήματος πρόσθιας επισήμανσης τροφίμων που μελετά η Commission.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission), βρίσκεται πολλούς μήνες τώρα, σε διαδικασία αναθεώρησης του Κανονισμού 1169/11, με σκοπό να υιοθετήσει ένα νέο, υποχρεωτικό σύστημα πρόσθιας επισήμανσης των τροφίμων, με στόχο να προωθηθούν υγιεινά και βιώσιμα πρότυπα διατροφής.
 
Το Nutri-Score, με τον αλγόριθμό του, κατατάσσει σε μια κλίμακα 5 διαβαθμίσεων των χρωμάτων κόκκινο-πορτοκαλί-πράσινο, τα τρόφιμα. Η χρωματική αυτή διαβάθμιση είναι μια υπεραπλούστευση η οποία αναπόφευκτα στη λογική του απλού καταναλωτή συνδέεται με το σκεπτικό πως ό,τι είναι κόκκινο είναι “κακό”, ό,τι είναι πράσινο είναι “καλό” και ό,τι είναι πορτοκαλί είναι “έτσι κι έτσι”. Οι εντυπώσεις που θα δημιουργούνται θα έχουν προφανώς σοβαρές επιπτώσεις στις πωλήσεις των προϊόντων.

Ο κίνδυνος που ενδέχεται να έχει αυτή η χρωματική κατάταξη είναι ότι το ελαιόλαδο μπορεί να πάρει “κακή” βαθμολογία γιατί είναι αποκλειστικά κάτι λιπαρό, ότι οι ελιές μπορεί να πάρουν “κακή” βαθμολογία γιατί έχουν αλάτι με βάση την παραδοσιακή μέθοδο παρασκευής και παράλληλα ότι ένα τρόφιμο που έχει σπορέλαια μπορεί να έχει την ίδια “κακή” βαθμολογία με ένα τρόφιμο που περιέχει ελαιόλαδο.

Για το ελαιόλαδο και τα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ προϊόντα αυτή τη στιγμή  προβλέπεται εξαίρεση από την  επισήμανση κατά Nutriscore, ρύθμιση η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή δεδομένου ότι στα ράφια, δίπλα στο ελαιόλαδο, θα υπάρχουν ανταγωνιστικά τρόφιμα που θα φέρουν τη σχετική ένδειξη, γεγονός που είναι βέβαιο ότι θα προκαλεί ερωτηματικά στους καταναλωτές για εσκεμμένη αποφυγή χαρακτηρισμού των ελαιολάδων.

Σε γενικές γραμμές, το Nutriscore χαρακτηρίζεται ως ένα ατελές και υπεραπλουστευμένο σύστημα, εντελώς ακατάλληλο για τα άτομα με ειδικές διατροφικές ανάγκες, αλλά και για τον γενικό πληθυσμό, εφόσον δεν συμβάλλει στην δημιουργία ολοκληρωμένης ενημέρωσης για την ορθή επιλογή τροφίμων.
 

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η Μεσογειακή δίαιτα, αποτελεί την καλύτερη στρατηγική επιλογή σε επίπεδο πληθυσμιακό, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά για τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τον Διαβήτη, τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και τον καρκίνο. 

Δεδομένου ότι στόχος είναι η διασφάλιση της ορθής ενημέρωσης των καταναλωτών, ώστε να κάνουν υγιεινές, ισορροπημένες και βιώσιμες επιλογές για τη διατροφή τους, η αναστολή εφαρμογής του για το επόμενο έτος 2023, ελπίζουμε να αξιοποιηθεί για την αύξηση του αριθμού των επιστημονικών ερευνών, με στόχο πιο ακριβείς προσεγγίσεις για όλα τα τρόφιμα.

Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙΟΣ