Η αγορά ελαιολάδου και πυρηνελαίου της Αυστραλίας διατηρεί την συνεχή κατά τα τελευταία 5 έτη κατά 13,1% την περίοδο 2019/20, φτάνοντας τους 36.558 τόνους, ήτοι 36,2% αυξημένη σε σχέση με την περίοδο 2015/16, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δ.Σ.Ε.

Συνολικά, η Αυστραλία αντιπροσωπεύει περίπου το 3% των παγκόσμιων εισαγωγών ελαιολάδου, ευρισκόμενη πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες (36%), την Ευρωπαϊκή Ένωση (17%), την Βραζιλία (8%), την Ιαπωνία (7%), τον Καναδά (5%) και την Κίνα (4%). Οι επτά αυτές χώρες καλύπτουν το 80% των παγκόσμιων εισαγωγών.

Με βάση την προέλευση των εισαγωγών ελαιολάδου και πυρηνελαίου στην Αυστραλία, κατά την περίοδο 2019/20, το 94,0% του συνόλου προήλθε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα :

– Η Ισπανία, με 29.125 τόνους και αύξηση 31,1% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, είναι ο κύριος προμηθευτής της Αυστραλίας.

– Η Ιταλία, με 4.105 τόνους. (-36,3%)

– Η  Ελλάδα, με 1.385 τόνους.

Όσον αφορά τους όγκους ανά κατηγορία προϊόντων, το 61,2% των συνολικών εισαγωγών αντιστοιχούσε σε παρθένο ελαιόλαδο, το 37,8% σε ελαιόλαδο και το υπόλοιπο 1,0% σε πυρηνέλαιο.

Η επιτραπέζια ελιά στην αγορά της Αυστραλίας

Η αυστραλιανή αγορά επιτραπέζιων ελιών ανέρχεται σε περίπου 17.000 τόνους στις τελευταίες 12 περιόδους, φτάνοντας τους 16.330 τόνους το 2019/20 (Σεπτέμβριος 2019-Αύγουστος 2020), περίπου το 2,5% των παγκόσμιων εισαγωγών.

Η Ελλάδα είναι ο κύριος προμηθευτής αυτής της αγοράς με το 49,8% του εισαγόμενου όγκου στην περίοδο 2019/20 (8.129 τόνοι, -17,6). Ακολουθεί η Ισπανία, με 33,7% (5.497 τόνοι, -5,9%), η Ιταλία, με 7,4% (1.207 τ., +4,3%) και η Τουρκία, με 3,2% (525 τ., -10,7%).

Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς – ΦΙΛΑΙΟΣ