“ΚΟΤΙΝΟΣ”

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ο Διαγωνισμός Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου «ΚΟΤΙΝΟΣ», είναι ο μόνος,  στην Ελλάδα, διαγωνισμός που χρησιμοποιεί στην πρώτη φάση αξιολόγησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (ΔΣΕ) οργανοληπτικό εργαστήριο, με βάση τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εφαρμογής της σχετικής μεθόδου αξιολόγησης του ΔΣΕ. Για την δεύτερη και τελική φάση έχει υιοθετήσει τους αυστηρούς όρους, που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του πλέον καταξιωμένου παγκοσμίως Διαγωνισμού ποιότητας ελαιολάδων Mario Solinas του ΔΣΕ.

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στόχος της ΦΙΛΑΙΟΣ είναι η ανάδειξη  και καταξίωση του Διαγωνισμού «ΚΟΤΙΝΟΣ», ως ενός διεθνούς Διαγωνισμού Ποιότητας για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, του κύρους του Διαγωνισμού Mario Solinas.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Επιχειρήσεις τυποποίησης /εμπορίας ελαιολάδου κάθε μορφής
  • Συνεταιριστικές Οργανώσεις
  • Παραγωγοί ή Ομάδες Παραγωγών που διαθέτουν στην αγορά επώνυμο τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ» διοργανώνει από το 2016 τον Διεθνή Διαγωνισμό Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου «ΚΟΤΙΝΟΣ». Βασικό στόχο της διοργάνωσης αποτελεί η στήριξη και  ενίσχυση της ποιότητας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, καθώς και η προβολή των διακεκριμένων επωνύμων τυποποιημένων ελαιολάδων.

1η ΦΑΣΗ

Στην 1η φάση του Διαγωνισμού, τα δείγματα αξιολογούνται σε σχέση με τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά από την διαπιστευμένη Ομάδα του ΣΕΒΙΤΕΛ, αποτελούμενη από εκπαιδευμένους και έμπειρους δοκιμαστές, χημικούς και γευσιγνώστες.

Η αξιολόγηση των δειγμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική μέθοδο του ΔΣΕ, με ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση στη θερμοκρασία των δειγμάτων (28±2°C), η οποία αποτελεί κρίσιμο και καθοριστικό παράγοντα για την ανάδειξη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των θετικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των παρθένων ελαιολάδων.

2η ΦΑΣΗ

Στη 2η φάση, τα δείγματα κάθε μίας από τις τρείς επί μέρους κατηγορίες της 1ης φάσης αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με την διαδικασία του Διαγωνισμού για το βραβείο Mario Solinas του ΔΣΕ, από Επιτροπή αποτελούμενη από διεθνώς αναγνωρισμένους γευσιγνώστες, Έλληνες και ξένους.

Με βάση τη δεύτερη αυτή αξιολόγηση τα δείγματα κάθε κατηγορίας ως προς την ένταση του φρουτώδους κατατάσσονται, κατά σειρά φθίνουσας βαθμολογίας, προκειμένου να επιλεγούν τα δείγματα που θα βραβευθούν.