ΦΙΛΑΙΟΣ

ΦΙΛΑΙΟΣ

Φίλαιος… ένας από τους τέσσερις μυρεψούς που με τέχνη και γνώση μεταμόρφωναν τον ευλογημένο χυμό της ελιάς, το ελαιόλαδο, σε άρωμα – αρωματισμένο λάδι, στα μέσα περίπου της δεύτερης χιλιετίας προ Χριστού.  Το όνομα του αρχαίου μυρεψού επέλεξε για το δικό της...