Αίτηση Συμμετοχής στον IOOC KOTINOS 2016

Αίτηση Συμμετοχής

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής για τον Διαγωνισμό Ποιότητας Τυποποιημένου Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου "KOTINOS 2016" εδώ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προσθεσμία υποβολής των αιτήσεων και παράδοσης των δειγμάτων είναι η 26η Φεβρουαρίου 2016.